15.05.2017
Ақпараттық хабарлама

«Астана халықаралық әуежайы» АҚ мiндеттемелерiн оның меншiктi капиталының он және одан көп процентiн құрайтын шамаға ұлғайту және iрi мәмiле жасасу туралы ақпарат.

«Астана халықаралық әуежайы» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне (2017 жылғы 03 мамырдағы № 25 хаттама) сәйкес:

«Mabco constructions S.A.» фирмасымен 2014 жылғы 17 қарашадағы Астана халықаралық әуежайының реконструкциясы бойынша кешендік жұмыстарды сатып алу туралы №111-14/ МС ҚК ұзақ мерзімді шартына қосымша келісім жасасу арқылы ірі мәміле жасасу мақұлданды;

«Mabco constructions S.A.» фирмасымен 2014 жылғы 17 қарашадағы Астана халықаралық әуежайының реконструкциясы бойынша кешендік жұмыстарды сатып алу туралы №111-14/ МС ҚК ұзақ мерзімді шартына қосымша келісім жасасуға байланысты «Астана халықаралық әуежайы» АҚ мiндеттемелерi оның меншiктi капиталының он және одан көп процентiн құрайтын шамаға ұлғайтылды.