Бос қызмет орындары

«Астана халықаралық әуежайы» АҚ қызметкерлерді басқару бөлімінің негізгі міндеттері кадр әлеуетін дамыту және тұрақтандыру болып табылады. Өз ұжымымызда жоғары білікті, сауатты, еңбек тәжірибесі бар мамандарды көруге қуаныштымыз. Түйіндемелеріңізді cv.hr@astanaairport.kz электрондық поштаға жолдаңыздар. Бос орын болған жағдайда Сізбен жауапты қызметкер хабарласатын болады.

Жүктеу жөніндегі агент

Талаптар:

 1. Ағылшын тілін – білу
 2. Білімі –( жоғары, орташа-арнайы)

Міндеттемелері:

Әуекемелеріне жер үстінде қызмет көрсетуді бақылау және ұйымдастыру

 • Әуекемелеріне жүктеуді бақылау
 • ӘК қызмет көрсету барысында қызметтермен қарым-қатынас

Ауысым инженер

Біліктілік талаптары

Талаптар:

 • АТ жоғары білім;
 • еңбек өтілі – 1 жылдан кем емес;
 • ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық құралдардың жұмыс істеу принциптерін білу;
 • перифериялық, компьютерлік жабдықтардың және оргтехникалардың жұмыс істеу принциптерін білу;
 • компьютерді білу тәжірибелі пайдаланушы деңгейінде болу.

Міндеттері:

 • Тіркеу орындарындағы және отырғызу шығулардағы жабдықтарды оңтайландыру және сенімді жұмыспен қамтамасыз ету;
 • Ақпараттарды көрсету жүйесінде бақылаушыларды оңтайландыру және сенімді жұмыспен қамтамасыз ету;
 • Қоғам қызметтері мен бөлімшелерінде ақпараттық жүйенің және бағдарламалық қамтамасыз етудің, оргтехникалардың, перифериялық және компьютерлік жабдықтардың, жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
 • Компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалардың, оларға функионалдық арналғанын неғұрлым толық сәйкестілігін тексеруді қамтамасыз ету;
 • Бағдарламалар және утилит жүйелерін орнатуды жүргізу;
 • Жөндеу-профилактикалық жұмыстардың, регламенттік жұмыстардың сапалы жүргізілуін қамтамасыз ету;
 • Жабдықтарды қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес техникалық пайдалануын қамтамасыз ету;
 • Орындалатын жұмыс барысы туралы есеп-қисапты ұсыну.

Инженер

Біліктілік талаптары

Талаптары:

 • АТ жоғары білімі;
 • Стаж работы – не менее 1 года;
 • Знание принципов работы телефонной, радио и оперативно-технологической связи, локальной вычислительной сети;
 • Знание принципов работы автоматизированных систем управления;

Міндеттері:

 • Выполнять планы по работоспособности телефонной, радио и оперативно-технологической связи, локальной вычислительной сети;
 • Выполнять планы по работоспособности автоматизированных систем управления;
 • Обеспечивать техническую эксплуатацию оборудования в соответствии с действующими правилами и нормами;
 • Обеспечивать бесперебойную работу закрепленного оборудования;
 • Контроль и мониторинг всего оборудования входящих в автоматизированные системы управления;
 • Обеспечивать качественное проведение регламентных работ, ремонтно-профилактических работ;
 • Обеспечивать техническую эксплуатацию оборудования в соответствии с действующими правилами и нормами;
 • Предоставление отчетности о ходе выполняемой работы.

АҚ маманы

Біліктілік талаптары

Талаптары:

 • АТ жоғары білімі;
 • Стаж работы в сфере информационной безопасности – не менее 1 года;
 • Знание политик и процедур системы управления информационной безопасности согласно международных стандартов ISO/IEC 27000;
 • Знание администрирования Active Directory и сервисов на базе FreeBSD/Linux/Windows;
 • Умение разрабатывать акты, информационные материалы и иные документы по вопросам своей деятельности.

Міндеттері:

 • Обеспечивать информационную безопасность программного обеспечения, информационных и компьютерных систем;
 • Разрабатывать и согласовывать текущие и перспективные планы работ по ИБ;
 • Участвовать во внедрении новых программных средств по ИБ;
 • Осуществлять разработку технического обеспечения СУИБ;
 • Обеспечивать организационно-технических меры защиты программного обеспечения, информационных и компьютерных систем;
 • Проводить техническое обслуживание средств защиты информации;
 • Выполнять работу по выбору и внедрению специальных технических и программных средств защиты информации, проводить исследования с целью нахождения наиболее целесообразных практических решений в пределах поставленной задачи;
 • Разрабатывать процедуры защиты коммуникационного оборудования, систем хранения данных, персональных компьютеров и серверов Общества;
 • Осуществлять мониторинг серверов, рабочих станций и периферии;
 • Осуществлять контроль и оперативное реагирование на поступающие сигналы о нарушениях установленных правил доступа, анализ журналов регистрации событий безопасности;
 • Осуществлять аудит компонентов информационной системы Общества с целью проверки правильности настроек в области ИБ;
 • Управлять правами пользователей различных информационных систем;
 • Администрировать и настраивать сервисы на базе FreeBSD/Linux/Windows (Firewall, Proxy, Squid, Mail-server [exim+dovecot+postfix, Exchange Server], службы каталогов [Active Directory, OpenLDAP, Samba], мониторинг [Zabbix, Cacti];
 • Осуществлять резервное хранение и восстановление ИС и серверов.
 • Осуществлять развертывание/обновление образов для рабочей станции и серверов, портативных устройств.

6-дәрежелі ауысым электр механигі

Біліктілік талаптары:

– арнаулы орта (электр техникалық) білімі бар,

– электроника, электр техникасы, электр аспаптар құрылғы, электр қозғалтқыштар, трансформатор, электр желілердің негіздерін білу,

– зерделілік, ұқыптылық.

 Функционалдық міндеттері:

Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электр қозғалтқыштар, жарықтандыру және күш электр желілері, электр байланысы, желілік тарату, ауа баптағыш, желдеткіш және т.б. жүйелерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

6-дәрежелі ауысым электр монтері

Біліктілік талаптары:

– арнаулы орта (электр техникалық) білімі бар,

– электроника, электр техникасы, электр аспаптар құрылғы, электр қозғалтқыштар, трансформатор, электр желілердің негіздерін білу.

– зерделілік, ұқыптылық.

Функционалдық міндеттері:

Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электр қозғалтқыштар, жарықтандыру және күш электр желілері, электр байланысы, желілік тарату, ауа баптағыш, желдеткіш және т.б. жүйелерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

Қауіпсіздік бөлімшесінің инспекторы

Талаптар:

Орта білімі

Жасы 20- дан кем емес;

Мемлекеттік тілді меңгеруі, ағылшын – elementary

Жеке күзет құрылым жұмыскерлерін дайындау арнайы курстарын аяқтау туралы куәліктің болуы

Функционалдық міндеттері:

Бақылау-өткізу пунктерінде (БӨП) өткізу режимін қамтамасыз ету

Бекітілген пост табеліне және штат кестесіне сәйкес сигнализация, стационарлық және жылжымалы посттер, патрульдеу арқылы әуе кемелер мен маңызды объектілерді күзету.

Тұрақтарда әуе кемелердің күзетілуін қамтамасыз ету

БӨП-те адамдар мен көлік құралдарының қозғалысын бақылау

Коммерция бөлімінің маманы

Біліктілік талаптары:

– жоғары заң немесе экономикалық білімі;

– 2 жылдан кем емес еңбек өтілі;

– мемлекеттік тілді білуі, ағылшын тілі құпталады.

 Функционалдық міндеттері:

– бөлімдегі іс қағаздарын жүргізу;

– ішкі құжаттамалардың орындалуы туралы ай сайын есеп ұсыну;

– бақыланатын аймақта қолданыстағы және жаңа жалдаушыларды алып жүру;

– іскери хат алмасу;

– жалдаушыларда дебиторлық қарыз туындаған жағдайда жалға берушілермен хат алмасу;

– шарт талаптарына сәйкес, жалдаушылар қызметін бақылау.

Автомобиль жүргізуші

Автомобиль жүргізушісіне қойылатын біліктілік талаптары

В, С, Д  санаттарымен жүргізуші куәлігінің болуы;

5 жылдан кем емес автомобиль жүргізу тәжірибесінің болуы;

–  Жол қозғалысы ережелерін;

– жеңіл автомобильдердің құрылысын,пайдалану ережелері мен ерекшеліктерін, қызмет көрсетуі мен жөндеуін білуі керек.

Жүргізуші (әуе кемелеріне қызмет көрсету)

Талаптар:
6. В, С, Д, Е санаттары бар жүргізуші куәлігі;
7. Жүк, автобус және трактор техникасында жүргізуші болып істеген еңбек өтілі 3 жыл;
8. Қосымша жабдығы бар машиналарда істеген еңбек өтілі;
9. Автомобиль құрылысын білу;
10. Ұжымда жұмыс істей білу.

Міндеттері:
5. ӘК қызмет көрсету кезінде арнайы машинаны жүргізу және пайдалану ;
6. ӘК қызмет көрсету аймағына арнайы машинаны орнату (апару)
7. Машинаның жеңіл-желпі ақаулықтарын жедел жою
8. Перронда қозғалыс қағидаларын сақтау

6-дәрежелі электр монтер

Біліктілік талаптары:
– арнаулы орта-техникалық білімі бар,
– электроника, электр техникасы, электр аспаптар құрылғы, электр қозғалтқыштар, трансформатор, электр желілердің негіздерін білу.
– зерделілік, ұқыптылық.
Функционалдық міндеттері:
Электрмен жабдықтау, электр жабдығы, электр қозғалтқыштар, жарықтандыру және күш электр желілері, электр байланысы, желілік тарату, ауа баптағыш, желдеткіш және т.б. жүйелерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

Жүргізуші (әуе кемелеріне қызмет көрсету)

Талаптар:
– қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгеру;
– авиацияда еңбек өтілі болу, жолаушыларға және ӘК перронда қызмет көрсету
технологиялық процестерін білу;
– өз ойын қағаз бетінде сауатты білдіре білу
Функционалдық міндеттер:
– ӘК және жолаушыларға қызмет көрсету стандарттарын әзірлеу және жүйелеу;
– әуежайдың қызметтері мен бөлімдері арасында өзара әрекет ету технологиясын
әзірлеу;
– өзгерістер және жаңа технологиялық процестер бойынша бюллетень шығару

Әуеайлақ қызметінің ауысым инженері

Талаптар:
-Орта арнаулы білімі (жол немесе әуеайлақ);
– Еңбек өтілі жол немесе әуеайлақ қызметінде 3 жылдан кем емес;
– В,С санатындағы жүргізушінің куәлігі
-АutoCAD сызба бағдарламасын және сызбалармен жұмыс жасай білу (мақұлданады)
-Мемлекеттік тілді, орыс және ағылшын тілі – elementary;
Функционалдық міндеттері:
– Әуеайлақты, вокзал жанындағы алаңды және басқа аумақтарды күтіп ұстау бойынша жұмыстарды жасау;
– Ұшу алаңының және вокзал жанындағы алаңдары жасанды жабындарының жөндеу жұмыстары;
– Әуеайлақ аумағында жұмыстарды жасау кезінде әуеайлақтық машиналары мен механизмдердің қозғалыс қағидаларын сақтауды бақылау;
– Тежегіш арбаларды уақтылы дайындау және тексеру;
– Ұшулар басшысымен, «Мұнара», «Рульдеу» және ӘӨДҚ диспетчерімен ауысымға жоспарланған ұшу алаңының жұмыс бөлігінде жұмыстарды өткізу уақытын келісу.

Тексеру бөлімшесінің инспекторы

Талаптары:
• Қазақ тілін, орыс тілін және ағылшын тілін білуі – ауызекі сөйлеу
• Байланысқа бейімділік, клиентке бағдарланған.
• Сырт келбеті сымбатты
Қызметтік міндеттері
• Қауіп төндіретін тыйым салынған заттарды анықтау мақсатында зарарсыздандырылған аймақта және әуе кемелеріне (қажет болған жағдайда) тексеріс жүргізу
• Жолаушыларды, әуе кемелерінің экипаж мүшелерін қолмен тексеру (жеке), қол жүктері, багаж, жүктер және пошталарда ӘК тасымалдауға тыйым салынған заттарды анықтаған жағдайда тексеру жүргізу
• Азаматтық әуе кемелерінде жолаушылар мен олардың қол жүгінде тиым салынған заттарды анықтау операцияларын жасауға
• Азаматтық әуе кемелерінде жолаушыларға тиым салынған қауіпті заттарды, есірткінің барлық түрлерін заңсыз тасымалдауға жол бермеу

Ақпараттық технологиялар және коммуникациялар қызметінің аға менеджері

Біліктілік талаптары:
– ақпараттық технологиялар немесе кәспорынды басқару салаларында жоғары білімі, университетті аяқтағаннан кейін алған біліктілігі.
– бағдарламаларды қамтамасыз етуді әзірлеу және ендіру барысында 5 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі.
– басқаруда 3 жыл жұмыс тәжірибиесі
– upper- intermediate деңгейінде ағылшын тілін меңгеруі

Білімі:
бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және әдіснамасы және қағидаларын түсіну;
электрондық бизнес пен коммерция негіздерін білу;
банктік және халықаралық төлем жүйелері жұмысының қағидалары мен процестерін, кірістерді есепке алу;
сайттарды іздеу жүйесіне сәйкес оңтайландыру және ілгерілету әдістерін және технологияларын білу, сайтта траффиктерді талдау және нақты қадағалау үшін құралдардың болуы;
көп деңгейлі қосымшаларды құрастыру;
деректемелер базасын, бизнес жүйелеріне әдістемелерді ендіру, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу технологияларын және құралдарын білу;
Windows операциялық жүйелерін және MS Office қосымшаларын білу;
бизнес жүйелерінің функцияларын және қалыптасу жолдарын білу;
АТ қызметтерін көрсету саласында жақсы тәжірбиелерді білу;
авиациялық индустрия жүйесін білу.

Міндеттері:
– Сыртқы өндірушілердің бағдарламалық өнімдерін ендіруді бақылау және қолданыстағы жүйелерді біріктіру;
– веб сайты дамыту;
– сатып алынатын бағдарламалық қамтамасыз ету құны бойынша провайдерлармен келіссөз жүргізу;
– компанияда бағдарламалық қамтамсыз ету қалыптасуына талдау жасау және оны жетілдіру бойынша жоспар ұсыну;
Ақпараттық технологиялар және электронды бизнесті дамыту департаментінің корпоративтік және стратегиялық бизнес жоспарды әзірлеуді белсенді қолдау;
– Компанияның даму жоспарына стратегиялық даму және біріктіру жоспарын құрастыру.

Авиатехник

Лауазымға қойылатын талаптар:

 1. Арнаулы жоғары немесе орта-техникалық авиациялық білім,
 2. Тілдерді білу: intermediate ауызекі ағылшын тілі,

Функционалдық міндеттері:

  1. Әуе кемелерін ұшуға дайын және жарамды жағдайда ұстау, оларды ұшуға дайындау;
  2. ИАҚ авиациялық техникасының техникалық жағдайын және қызмет көрсету сапасын бақылау;
  3. Ұшу қауіпсіздігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету.

Тексеру бөлімшесінің инспекторы

Талаптары:

   • Қазақ тілін, орыс тілін және ағылшын тілін білуі – ауызекі сөйлеу
   • Байланысқа бейімділік, клиентке бағдарланған.
   • Сырт келбеті сымбатты

Қызметтік міндеттері

Қауіп төндіретін тыйым салынған заттарды анықтау мақсатында зарарсыздандырылған аймақта және әуе кемелеріне (қажет болған жағдайда) тексеріс жүргізу

   • Жолаушыларды, әуе кемелерінің экипаж мүшелерін қолмен тексеру (жеке), қол жүктері, багаж, жүктер және пошталарда ӘК тасымалдауға тыйым салынған заттарды анықтаған жағдайда тексеру жүргізу
   • Азаматтық әуе кемелерінде жолаушылар мен олардың қол жүгінде тиым салынған заттарды анықтау операцияларын жасауға
   • Азаматтық әуе кемелерінде жолаушыларға тиым салынған қауіпті заттарды, есірткінің барлық түрлерін заңсыз тасымалдауға жол бермеу

АВК жұмысшысы

БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАР

–  Орта немесе арнайы орта білім;

–  Жасы 18-ден кем емес;

–  Сотталғандық болмауы.

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МІНДЕТТЕРІ

–  Рейстер ұшып келу және ұшып кету кезінде бекітілген аумақты жинау;

–  Терминал аумағында орналасқан гүлзарлар мен жасыл желектерді суару;

– Багаж арбашаларының сақталуын және оларды іске жарамды күйінде ұстауды қамтамасыз ету

Жүкші

Талаптары:

   1. Білімі-арнайы орта
   2. Мемлкеттік тілді және орыс тілін білуі, ағылшын тілін білгені құпталады
   3. Ауыр жұмыстарды атқару үшін денсаулығының жарамды болуы (омыртқа бөлімі, жүрек, көз, құлақ, бауыр, қысым бойынша ауырмауы)

Міндеттері:

   • ӘК қызмет көрсету кезінде багажды, жүкті, поштаны уақтылы тиеуге/түсіруге;
   • багажды, жүкті, поштаны тасымалдау;
   • жүк, пошталарды тиеу-түсіру, бағыты және сипаты бойынша жүк терминалында жүкті жинап қою, бақылау мақсатында өлшеу.