9.02.2018
Көлік құралдарын сатуға арналған аукционды тоқтату туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 маусымдағы № 651 қаулысына сәйкес Қоғамның 100% акциялары мен мүліктік кешені жарғылық капиталға берілген және (немесе) ұлттық холдингтерге және (немесе) ұлттық компаниялардың немесе олардың аффилиирленген тұлғаларына, сондай-ақ мемлекеттiң қатысуымен басқа да заңды тұлғаларына тиесілі стратегиялық объектілер тізбесіне енгізілген және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 193-1-бабына сәйкес, көлік құралдарын сату жөніндегі аукционды өткізу «Астана халықаралық әуежайы» АҚ стратегиялық объект мүлкін иеліктен шығару туралы» ҚР Үкіметінің қаулысы түрінде рұқсат алғанға дейін тоқтатылады.

Анықтама телефондары: +7 (7172) 777-493, 777-072